Disclaimer / Privacy Policy

Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan Osbykantoormeubelen.nl. Wij streven ernaar dat alle informatie zo actueel, volledig, juist, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Alle informatie op deze website kunnen aan verandering onderhevig zijn.

De informatie op deze website wordt bijna dagelijks aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Osbykantoormeubelen.nl zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Osbykantoormeubelen.nl en wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Osbykantoormeubelen.nl is te allen tijde niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen of hyperlinks die door derden op haar website is of zijn geplaatst. Daarnaast is Osbykantoormeubelen.nl niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website geplaatst op externe websites.

Privacy Policy
Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.


De website van Osbykantoormeubelen.nl (http://www.Osbykantoormeubelen.nl) kunt u anoniem raadplegen. Er worden geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van haar website vastgelegd. Indien u via deze website een bestelling plaatst, vragen wij naar uw NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) en evt. contact- en bankgegevens. Deze informatie gebruiken wij om uw bestelling uit te voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van ons en onze partners. Daarnaast wordt uw e-mailadres of telefoonnummer gebruikt om u te informeren over de status van uw bestelling.

De verwerking van uw gegevens is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en is tevens aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, onder meldingsnummer m1442739 (www.cbpweb.nl). Osbykantoormeubelen.nl geeft eventueel een (elektronische) nieuwsbrief uit, deze krijgt u als klant toegezonden. Als u de (elektronische) nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u zich te allen tijde uitschrijven dmv. schriftelijk melding.

Als u geen informatie buiten de (elektronische) nieuwsbrief wenst te ontvangen dan kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren of de toestemming voor het gebruik van uw emailadres intrekken. U kunt dit op verschillende manieren laten weten:
Per email: info@osby.nl
Schriftelijk: 
Osbykantoormeubelen.nl
Stuivezandseweg 54A
4882 NH Zundert

Inzagerecht
Op grond van de Wet Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u ook verzoeken om inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik ervan. Het inzagerecht is een verzoek om te achterhalen welke persoonsgegevens over u worden verwerkt. Het correctierecht is een verzoek om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Het recht op verzet is een verzoek tot beëindigen van de gegevensverwerking. U kunt als betrokkene, gemachtigde of als wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 zijn) daarvoor schriftelijk een verzoek indienen. Het verzoek kunt u samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien nodig een machtiging of document waaruit het wettelijk vertegenwoordigerschap blijkt (paspoort, trouwboekje, rechterlijk vonnis), sturen naar het hierboven vermelde adres.

Recht tot wijziging
Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te herzien. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven van het privacybeleid.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »